Biz hakda

Biziň süýji taryhymyz

Duÿgy – Türkmenistanda süýji-köke önümleriniň iri öndürijileriniň biri

Konditer fabrikamyz 2001-nji ýyldan bäri islendik tagam we islendik waka üçin önümleri – şokoladlary, süýjüleri, kökeleri, waflileri, irisi, keksleri we sakgyçlary öndürýär.

Alyjylar - biziň üçin iň esasy zat

“Duýgy” süýji-köke önümleri iň häzirki zaman tehnologiýalary boýunça öndürildi. Döwrebap ýokary önümçilikli enjamlary işletmek, resepturany takyk berjaý etmek, diňe ýokary hilli çig maly we materiallary ulanmak – “Duýgy” önümleriniň esasy artykmaçlyklarynyň girewi bolup durýar.

100+

önümler

20

ýyllary bazarda

Lezzetli gelejek

2020-nji ýylda biz alyjylaryň aýratyn duýgularyny gazanan “Seýrek” wafli önümleriň tapgyryny öndürdik.